Káva s certifikací Rainforest Alliance

Čtvrtek, Duben 29, 2021

U kávy se můžete setkat s různými označeními a certifikacemi. Některé souvisí „jen“ s kvalitou, jiné mají vliv i na její pěstitele a životní prostředí. Jaké principy a zásady ukrývá symbol malé žabky, pečeť Rainforest Alliance?

Co je RFA?

RFA je zkratka pro Rainforest Alliance, což je název neziskové organizace, jejímž cílem je zachování biodiversity. Toho chce dosáhnout pomocí aplikace postupů udržitelného rozvoje v lesnictví, zemědělství, turistice a dalších odvětvích. Rainforest Alliance certifikuje kávu i jiné služby a produkty, např. banány, pokud se jejich produkce řídí určitými standardy. Obecně jde o to, aby splňovaly ochranu životního prostředí a dbala o práva pracovníků.

Jak přispívá RFA k ochraně životního prostředí?

Povinností farem je, aby udržely přírodní lesní porost tak, že 40 % plochy je zastíněno. Dále je nutné, aby na hektar půdy připadalo alespoň 70 stromů a 12 původních druhů stromů. Farmáři se musí vyvarovat zásahu do vodních toků – sice smějí používat chemikálie jako jsou pesticidy, ale mezi pěstitelskou oblastí a místem, kde žijí lidé, musí vždy ponechat pás vegetace jako přirozenou izolaci. Zakázány jsou také veškeré nezákonné aktivity, jako např. obchodování s divokými zvířaty, ničení ekosystému, vypouštění odpadních vod s chemikáliemi a další praktiky, které ohrožují zdraví nebo životní prostředí.

Proč žába?

Vědci považují žábu za tzv. bioindikátor – jejich výskyt v určitém místě signalizuje, že se jedná o zdravé prostředí. Proto si organizace zvolila „žabičku“, konkrétně rosničku červenookou, za svůj symbol a už přes 30 let je tato pečeť symbolem mezinárodní udržitelnosti.

Pracovní normy

Děti do 15 let nesmějí být vůbec zaměstnány, protože cílem Rainforest Alliance je absolutně minimalizovat dětskou práci. Co se týče nezletilých, ti nesmějí zvedat více než 20 % své tělesné hmotnosti a mají zakázáno pracovat na strmých svazích nebo v nebezpečných oblastech a měli by vždy být v doprovodu svých rodičů či poručníků. Od farmářů se očekává, že jim umožní se průběžně vzdělávat. Všem zaměstnancům musí být vyplácena alespoň minimální mzda a nesmějí být diskriminováni.

Jak získat certifikaci?

Chce-li farmář získat certifikaci, musí o ni nejprve zažádat. Dobrovolníci, kteří spolupracují s Rainforest Alliance v dané zemi, posléze farmu navštíví. Ohodnotí tamní podmínky, je-li to nutné navrhnou možná vylepšení, a nakonec doporučí vydání certifikace. Toto doporučení posoudí nezávislá komise a v případě, že je schváleno, je farmě uděleno právo užívat znak Rainforest Alliance.

V našem portfoliu máme tyto certifikované kávy - Nescafé Superiore a Bonka Origen.

Zdroj: http://www.kavovelisty.cz/ ; https://www.rainforest-alliance.org/faqs/what-does-rainforest-alliance-certified-mean     Autor : Jiří Čad – ambassador a barista SCA Professional Nestlé Professional CZ/SK

Zrnková káva

Zrnková káva té nejvyšší kvality.