Štefan Mészáros

Chef to Chef Manager Nestlé Professional Slovensko

„ Zo všetkých lások najúprimnejšia je láska k jedlu.“

Štefan pracuje v gastronómii od roku 1989 od nástupu do svojho prvého zamestnania. Už vtedy vedel, že hotelový segment bude jeho svet. Tu pôsobil 18 rokov.

 
Od roku 2007 pracuje v Nestlé Slovensko s.r.o, kde nadobudol skúsenosti z pozície obchodného zástupcu pre segment HORECA.

Od roku 2015 rozšíril svoju pracovnú náplň a uplatnil nadobudnuté vedomosti aj ako kuchár prezentátor a školiteľ. Zúčastnil sa mnohých gastropodujatí a súťaží, aj ako hodnotiteľ.


V súčasnosti sa naplno venuje školeniam, vzdelávaniu obchodných zástupcov, prezentácií noviniek a celého portfólia NP, ako prezentačný kuchár pre slovenský a rovnako aj maďarský trh.