Vychutnajte si svoju pauzu s nápojom, ktorý si môžete zobrať so sebou.

Automaty sú pravidelne kontrolované, čistené a servisované pre dosiahnutie zodpovedajúcej garantovanej kvality.

Automaty na instantnú kávu

Automaty na teplé nápoje z rozpustných ingrediencií.

Kombinované automaty

Nápojové automaty na zrnkovú kávu i rozpustné ingrediencie.

26 Products

Brand

filter_product_beverage_other_profesion_ln_k_vovary

  •