Display Menu Menu

CHEF Culinary Cup 2019

Piatok, August 30, 2019

Zúčastnite sa súťaže profesionálnych kuchárov CHEF Culinary CUP 2019!

 

CHEF je prémiová značka spoločnosti NESTLÉ Professional s viac ako štyridsaťročnou tradíciou. Zameriava sa na profesionálnych kuchárov, ktorí na seba kladú tie najvyššie nároky a chcú dosiahnuť špičkové výsledky. Značka CHEF im pomáha rozvíjať ich kreativitu a kulinárske umenie.

Ak sa chcete súťaže zúčastniť, vytvorte originálny recept s použitím aspoň jedného produktu značky CHEF. Prihlášky do súťaže (vrátane písomnej časti, kalkulácie a fotografie) musia byť doručené najneskôr 20. 10. 2019 na e-mail: [email protected] alebo na adresu: Nestlé Česko s.r.o. Divize Nestlé Professional - CHEF Culinary Cup 2019 Mezi Vodami 2035/31 143 20 Praha 4 - Modřany (Tel: +420 724 420 588)

Ceny:

  • 1. miesto: 45.000 Kč, pohár, diplom, vecné ceny
  • 2. miesto: 35.000 Kč, pohár, diplom, vecné ceny
  • 3. miesto: 25.000 Kč, pohár, diplom, vecné ceny

Súťaž sa skladá z:

  • 1. kolo – písomné práce, finalistov vyberie odborná porota
  • 2. kolo – praktické práce – príprava pokrmu podľa písomnej práce z 1. kola

Harmonogram:

  • Uzávierka prihlášok korešpondenčného kola: 20.10. 2019
  • Termín oznámenia postupu do finále: 22.10.2019
  • Finálové kolo: 21 - 22.11.2019 Gastrofest České Budějovice (deň a čas súťaže bude zaslaný s oznámením o postupe do finálového kola)
  • Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže CHEF Culinary Cup 2019 prebehne 22. 11. 2019 o 18:00 na Výstave Gastrofest v Českých Budějoviciach

 

Presné podmienky súťaže a formuláre na prihlásenie sú k stiahnutiu v pravom hornom rohu (NA STIAHNUTIE).